Vill du eller ditt företag stödja oss?

Volt erbjuder en meningsfull och anpassad fritidsaktivitet för ryttare som har särskilda behov. Vill du eller ditt företag stödja oss? För att få mer information om hur du eller ditt företag kan gå tillväga, hör av dig till Linda på linda.gyllenmyr@gmail.com

Medlem/Stödmedlem

För att bli medlem eller stödmedlem i föreningen, hör av dig till oss på voltrf@hotmail.com.

Engagera dig

Vill du engagera dig praktiskt i föreningen? Då och då finns behov av nya ideella ridledare till våra ridgrupper. 

Det finns också möjlighet att hjälpa till med praktiska saker så som att måla, laga staket och hjälpa till på våra städdagar.

Kontakta oss om du vill bli medlem eller hjälpa till på annat sätt!

Dela den här sidan